Det elektroniska nyhetsbrevet ger mycket reklam för pengarna. Brevet är visserligen ett flyktigt alster, men välskrivna artiklar kan med fördel även publiceras på sociala medier och erbjudas branschtidningar, vilket förmerar texternas reklameffekt.

Leave a Reply