Vad vi gör

Annonser Annonser

En annons står och faller med sin faktiska förmåga att fånga och påverka målgruppen, oftast i ett brus av omgivande annonser. Därför måste annonsen våga skilja sig från mängden och gärna sticka ut hakan. Titta på exemplen i Tulipanaros portfolio.

E-handel E-handel

Vi använder WooCommerse när vi bygger webbshopar, eftersom det är det bästa verktyget inom e-handel, både för små och stora företag. WooCommerse är ett plugin i Wordpress, vilket praktiskt innebär att gränssnittet förblir detsamma med webbshoppen på plats.

Trycksaker Trycksaker

Allt från foldrar och broschyrer till affischer och rollups – alltid med en kommunikativ verkshöjd i text och bild som stimulerar tanke och känsla hos målgruppen och som laddar varumärket på rätt sätt.

Logotyper Logotyper

Formgivna firmanamn kommunicerar två budskap: Ett direkt: Vad företaget heter. Och ett indirekt: Hur företaget värderar sitt namn. Självklart bör även det andra budskapet överensstämma med företagets identitet.

Nyhetsbrev Nyhetsbrev

Det elektroniska nyhetsbrevet ger mycket reklam för pengarna. Brevet är visserligen ett flyktigt alster, men välskrivna artiklar kan med fördel även publiceras på sociala medier och erbjudas branschtidningar, vilket förmerar texternas reklameffekt.

Webben Webben

Hemsidor, sociala medier, sökords- och konverteringsoptimering m fl webbtjänster. Vi arbetar med de ledande programmen Wordpress och Joomla och har många års erfarenhet av att skapa/överföra och optimera företagskoncept till webben.

Från bloggen

Vad är egentligen en saklig diskussion?

Vad är egentligen en saklig diskussion?

Att ge skäl för eller emot en åsikt, den s k tesen, det är vad vi gör när vi argumenterar. Helst ska tesen bli en logisk följd av argumenten, men oftast får vi nöja oss med att dessa bara förstärker eller försvagar tesen. Oavsett vilket måste argumentationen vara saklig. Det vet alla. Sen är frågan hur många som också vet vad saklighetskravet betyder konkret. En saklig arumentation måste nämligen uppfylla följande fem villkor. Om den inte gör det, är den osaklig.

Grammatik: knepiga pluralformer

Grammatik: knepiga pluralformer

Svenska substantiv kan böjas på sex olika sätt i pluralis. Orden kan sluta på -or, -ar, -er, -r, -n och ingen ändelse alls. Inte konstigt att invandrare suckar över vår krångliga grammatik. Sedan har vi ett gäng pluralformer som även gör infödda talare osäkra. Här ett urval sådana.

Ordkunskap: språkets kreativa hörfel

Ordkunskap: språkets kreativa hörfel

En del ord har blivit till genom kreativa hörfel, dvs ett nytt främmande ord har översatts till svenska med hjälp av ljudlika ord som redan finns i vårt språk. Resultatet, som kallas folketymologi, är ett (skenbart) begripligare uttryck. Här kommer några exempel.

Det välformulerade budskapet i ord och bild – det är
fortfarande kärnan i all framgångsrik reklam