Kund: FCT Sweden | Bransch: Bränslecellsteknologi | Projekt: Företagspresentation