BUSINESS-TO-BUSINESS
Tulipanaros Reklambyrå, som startade 1994, är en fullservicebyrå som framför allt betjänar företag inom business-to-business.

ARBETSMETOD
Branscherna varierar med kunderna, men vår arbetsmetod är alltid densamma. Först tar vi reda på vad reklamen ska säga (budskap), till vem (målgrupp) och hur (kanal). När alla nödvändiga frågor har besvarats och vi känner att vi greppar ämnet, då är det dags att bli kreativ och formulera uppdragets kommunikativa idé och strategi. Att analys och inläsning föregår reklamskapandet är absolut nödvändigt för ett lyckat slutresultat. Det är lite som när man sjunger: Det spelar ingen roll hur innerligt man jobbar med rösten, om man inte kan melodin.

TJÄNSTER
Vi hjälper alltså våra kunder med reklamens båda beståndsdelar: budskapet och kanalen. Det är ett åtagande som innefattar hela kedjan av reklamtjänster – från varumärke till marknadsplan och allt däremellan.

KREATIV REKLAM
Som framgår av vår portfolio tror vi starkt på kraften i kreativa reklamlösningar. Det är inget självändamål, utan ett nyktert professionellt vägval. Det är nämligen den kreativa reklamen som är den kommersiellt mest framgångsrika – det visar alla undersökningar. Och ju större likhet mellan marknadens konkurrerande aktörer/produkter, desto viktigare att skilja sig från mängden.

VÅRT SIGNUM
Till sist. Tulipanaros signum är texternas verkshöjd. De är inte bara språkligt korrekta – de är framför allt välskrivna och därför sympatiska att läsa. Våra mest långlivade samarbeten har vi haft i kraft av de texter vi levererar.