Ordkunskap: På minuten-ord

Radioprogrammet På minuten är en levande klassiker, som underhållit lyssnarna ända sedan starten 1969 (med några års uppehåll). Varje vecka avhandlas nya ämnen i denna muntliga improvisationsteater, vilket genererat en rad nya uttryck under åren.

fransa ut i kanten är ett unikt uttryck för ett förbjudet beteende enligt programmets korta men kärnfulla regelsamling. Det betyder att man inte håller sig strikt till berättandet, utan skrattar, flamsar eller svävar ut i små betraktelser, möjligen för att vinna betänketid. Det leder dock till omedelbara protester från övriga tävlande varvid frågan övergår till någon annan.

homeopatisk förtunning är ett elegant uttryck som myntades av Moltas Eriksson och som betyder ’en massa ord utan innebörd’, dvs rappakalja, gallimatias, snömos. Eriksson, som tillhörde den fasta ensemblen redan på 60-talet, var också läkare vilket möjligen förklarar ordvalet. Dagens Hans Rosenfeldt använder en synonym formulering: ”Staplande av ord utan inbördes mening.”

bilaterala hjälpverb återfinns bara i Pia Johanssons grammatik. 

partotek är en lika sjövild som stilfull synonym till ”konkarong” och används i uttrycket hela partoteket. Ett av många ord som kanske – mycket kanske – hamnar i en framtida utgåva av SAOL.

stå i gaffel är ett inte närmare definierat alternativt beteende till att sova sked. Upphovsman: Fredrik Lindström.

hänghasar är ett egenpåfunnet men ändå fullt begripligt uttryck för håglösa tonåringar uppfunnet av Kajsa Ingmarsson i rollen som en gammal snipig stiftsjungfru.

currykryss har inget att göra med det rutnät av jordstrålning som man tror på i New age-kretsar, utan är platser i ens trädgård som nattetid uppsöks av vilsna indiska risrätter, åtminstone enligt Hans Rosenfeldts surrealistiska definition.

omlottposition är den kroppsställning som Pia Johanssons japan står i, dvs japanan som hon har i sin trädgård.

/Peter Lindqvist