Grammatik: knepiga pluralformer

Grammatik: knepiga pluralformer

Svenska substantiv kan böjas på sex olika sätt i pluralis. Orden kan sluta på -or, -ar, -er, -r, -n och ingen ändelse alls. Inte konstigt att invandrare suckar över vår krångliga grammatik. Sedan har vi ett gäng pluralformer som även gör infödda talare osäkra. Här ett urval sådana.

Ordkunskap: språkets kreativa hörfel

Ordkunskap: språkets kreativa hörfel

En del ord har blivit till genom kreativa hörfel, dvs ett nytt främmande ord har översatts till svenska med hjälp av ljudlika ord som redan finns i vårt språk. Resultatet, som kallas folketymologi, är ett (skenbart) begripligare uttryck. Här kommer några exempel.

Ordkunskap: På minuten-ord

Ordkunskap: På minuten-ord

Radioprogrammet På minuten är en levande klassiker, som underhållit lyssnarna ända sedan starten 1969. Varje vecka avhandlas nya ämnen i denna muntliga improvisationsteater, vilket genererat en rad nya uttryck under åren.

Ordkunskap: förrädiska ord

Ordkunskap: förrädiska ord

Svåra främmande ord ser i alla fall främmande ut, medan svåra inhemska ord kan lura oss med sitt oskyldiga svenska utseende. Här några matnyttiga exempel.

Ordkunskap: berömda katter

Ordkunskap: berömda katter

Även om man nu föredrar hundens sällskap, så finns det några jamande celebriteter värda att lära känna. Låt oss presentera fyra berömda katter som aldrig fångat en mus eller besökt veterinären.

Språkliga myter: svenska XS

Språkliga myter: svenska XS

Att svenska är ett av jordens/EUs minsta språk verkar vara en allmänt vedertagen sanning. Det låter ju inte orimligt – men är det sant? Kort uttryckt: Nej!

Ordkunskap: felböjda ord

Ordkunskap: felböjda ord

Det finns en grupp vanliga stavfel som man gör särskilt klokt i att försöka undvika, därför att man kan misstänka att de snarare beror på bristande ordkunskap än osäker stavning. Dessa fel är, så att säga, dubbelt försmädliga eftersom de röjer skribentens okunnighet på två områden.

Svenska idiom

Svenska idiom

Idiom är uttryck eller talesätt som inte går att översätta bokstavligt till andra språk, för då blir resultatet nonsens. De flesta idiom använder vi utan tanke på vad vi egentligen säger, eftersom betydelsen överskuggar orden. Här några roliga exempel och deras förklarande ursprung.

Ordkunskap: förväxlade ord

Ordkunskap: förväxlade ord

Ord kan likna varandra till utseendet eller betydelsen, ibland så mycket att de förväxlas. Här följer några vanliga exempel, värda att lägga på minnet.

Språkliga myter: ordet ”lagom”

Språkliga myter: ordet ”lagom”

Även språket har sina faktoider, dvs vedertagna sanningar som alla känner till och kan bekräfta, men som egentligen inte är sanna. Ordet lagom är ett bra exempel. Om det vet flertalet svenskar två saker: dels att det bara återfinns i svenskan, inte i något annat språk, och dels att det härrör från våra förfäders sedvänja […]