Ordkunskap: förrädiska ord

Svåra främmande ord ser i alla fall främmande ut, medan svåra inhemska ord kan lura oss med sitt oskyldiga svenska utseende. Här några matnyttiga exempel.

bestickande sägs om något, t ex ett resonemang, som vid första påseende verkar riktigt/rimligt men som vid en närmare granskning inte håller måttet. Ordet är alltså negativt och kan inte användas i betydelsen ’övertygande’, vilket dessvärre inte är alldeles ovanligt.

framflytta har två rakt motsatta betydelser, eftersom man både kan säga fram i tiden och fram mot betraktaren. Den vanligaste tolkningen är ’senarelägga’. Men lika riktig är alltså tolkningen ’tidigarelägga’. Därför är en mening som Mötet har framflyttats obegriplig tills den preciserats genom datering eller ett tydligare ordval.

ifrågasätta ser oförargligt ut men är egentligen lömskt dubbeltydigt. Ordets positiva innebörd är ’överväga’, dess negativa är ’betvivla’. Således kan en mening som Styrelsen ifrågasätter det arvode konsulten begärt tolkas på två helt olika men, enligt ordboken, lika korrekta sätt.

ha häcken full missförstås inte till betydelsen men väl till stilen. Uttrycket uppfattas gärna som vulgärt, men det finns det ingen anledning till. För ordet häck syftar inte alls på den mänskliga bakdelen, utan används här i den vedertagna betydelsen ’häckvagn, skrinda’. Och själva uttrycket har sedan gammalt använts bildligt om just den som har händerna fulla.

rättshaveri betyder ’överdrivet begär att alltid ha rätt’. Den som har denna (prövande) läggning är rättshaverisk och kallas rättshaverist. Orden har alltså inget att göra med några ”rättsliga haverier”, som t ex justitiemord.

kylslagen är ett ord som har två motsatta betydelser: dels ’lätt uppvärmd’, oftast om dryck, t ex kylslagen mjölk, och dels ’kall’, t ex kylslaget väder. Båda användningarna är lika korrekta; sammanhanget ger innebörden.

bestrida har två olika betydelser som kan orsaka missförstånd i en mening som Företaget bestrider kostnaden för julfesten. Det betyder att företaget betalar kalaset. Missförståndet beror naturligtvis på en förväxling med ordets vanliga betydelse ’förneka’: Larsson bestred all delaktighet i rånet.

/Peter Lindqvist