Vad är egentligen en saklig diskussion?

Vad är egentligen en saklig diskussion?

Att ge skäl för eller emot en åsikt, den s k tesen, det är vad vi gör när vi argumenterar. Helst ska tesen bli en logisk följd av argumenten, men oftast får vi nöja oss med att dessa bara förstärker eller försvagar tesen. Oavsett vilket måste argumentationen vara saklig. Det vet alla. Sen är frågan hur många som också vet vad saklighetskravet betyder konkret. En saklig arumentation måste nämligen uppfylla följande fem villkor. Om den inte gör det, är den osaklig.

Konsten att luras utan att ljuga

Konsten att luras utan att ljuga

Det är en enkel sak att lura någon utan att ljuga. Det går till på så sätt att man bara berättar en del av sanningen och låter denna del representera helheten. Metoden, som kallas tendentiöst faktaurval, fungerar därför att de flesta människor omedvetet kompletterar det ofullständiga budskapet genom att förutsätta att allt som är viktigt […]

Faran med plattityder

Faran med plattityder

När Annie Lööf var näringsminister fick hon en fråga på SVT2 om inte ett visst förslag från Centern skulle kunna leda till ökad ekonomisk brottslighet, varvid hon svarade lika lugnande som klargörande: ”I Sverige är det förbjudet att vara kriminell.” Uttalandet är inte bara en blivande klassiker utan kommer sannolikt också att användas i den […]

Pigliucci: Nonsens på styltor

Pigliucci: Nonsens på styltor

Bilden visar den amerikanske filosofen Massimo Pigliucci (uttal: pilótji). Han började sin akademiska karriär som evolutionsbiolog, men mitt i livet sadlade han om, återvände till skolbänken och läste vetenskapsfilosofi. Studierna bar frukt. I dag är han professor och undervisar vid New York University. Pigliuccis stora intresse rör logisk analys och kritiskt tänkande. Det är också […]