Språkliga myter: svenska XS

Att svenska är ett av jordens/EUs minsta språk verkar vara en vedertagen sanning som inte minst politiker gärna åberopar till stöd för olika krav och påfund.

Det låter ju inte orimligt – men är det sant? Kort svar: Nej! Det är en faktoid, dvs en allmänt spridd missuppfattning. Och svaret blir detsamma oavsett hur vi väljer att mäta språkets storlek. Om vi ser till antalet språkbrukare, hamnar svenskan bland världens 1,5 procent ”största” språk, dvs 98,5 procent av världens 6 000 språk har färre talare än svenskan.

Om vi i stället mäter språkstorleken i termer av antal utgivna tidningar och böcker, kan vi konstatera att det finns 17 språk på vilka det trycks fler tidningar än på svenska och elva språk som har en större bokproduktion. Vid en ekonomisk jämförelse (= BNP i de länder där språken är officiella) erövrar vårt språk plats 14.

Låt oss skippa övriga möjliga variabler och gå direkt på sammanfattningen: Sett till antalet språkbrukare hamnar svenska på världens topp-100-lista. Och med varje annan mätmetod tar sig vårt marginella modersmål in på den globala topp-20-listan. Bland 6 000 bidrag! Att sedan en miljard människor pratar kinesiska gör inte missuppfattningen ovan mera sann.

/Peter Lindqvist