Ordkunskap: förväxlade ord

Ord kan likna varandra till utseendet eller betydelsen, ibland så mycket att de förväxlas. Här följer några vanliga exempel, värda att lägga på minnet.

argument/orsak är lätta att blanda ihop. Argument är påståenden som förstärker/försvagar en åsikt; orsak är något bakomliggande som förklarar ett faktum. Frågar man till exempel varför någon tror på Gud kan man alltså få två olika svar. Ett argument: Världen är så sinnrikt ordnad att det måste finnas en högre skapande makt. Eller en orsak: Jag växte upp i ett religiöst hem.

beryktad/ryktbar står i motsats till varandra. Beryktad betyder ’ökänd’; ryktbar betyder ’välkänd’. Orden bör alltså inte förväxlas.

meteor/meteorit är båda små rymdstenar. Meteoren brinner upp i atmosfären som ett stjärnfall. Skulle stenen överleva färden genom atmosfären och nå jordytan kallas den meteorit.

fira/högtidlighålla/hedra används ibland på ett tanklöst sätt. Så här ska det vara. Man firar en glad tilldragelse, man högtidlighåller minnet av en allvarlig, och man hedrar minnet av någons död.

kupong/talong är inte synonyma ord men förväxlas ofta. Kupong är den del av en annons/biljett som man avskiljer och lämnar ifrån sig; talong är den del man har kvar. Minnestips: Ordet kupong har samma ursprung som verbet kupera (= klippa av).

jämbred/jämnbred har olika betydelser. Förleden jäm- (utan n) används när man jämför olika saker, t ex gatorna är jämbreda; förleden jämn- (med n) används när man talar om en och samma sak, t ex gatan är jämnbred (lika bred överallt).

föraktlig/föraktfull uttrycker också ett slags motsatsförhållande. Föraktlig säger man om någon/något som förtjänar förakt; föraktfull är den som visar förakt.

auktoritär/auktoritativ är ord med olika betydelser. Auktoritär är den som ensam vill utöva makt; auktoritativ är en trevligare egenskap: ’kompetent, vederhäftig’.

/Peter Lindqvist