Vasa, Franzén och den ogina äran

Anders Franzén

Vasas pappa, Anders Franzén, var oljeteknisk expert på BP och samtidigt en passionerad amatörhistoriker som genomsökte gamla arkiv på jakt efter förlista fartyg i svenska vatten. År 1956 gjorde han sitt livs fynd när han fann Vasas vrak på 33 meters djup utanför Beckholmen i Stockholms ström. Franzén sa upp sig från sin tjänst på BP och ägnade de följande fem åren åt att, som han själv uttryckte det i en sentida intervju, ”bråka upp den här båten”.

Inga myndigheter visade nämligen ringaste intresse för ett felbyggt örlogsfartyg från stormaktstiden. På 50-talet ansåg man att vårt lands angelägna historia började först med Branting, och Franzén tvingades därför driva en omfattande och listig lobbykampanj innan nödvändiga resurser ställdes till hans förfogande.

Men när väl Vasa bröt vattenlinjen den 24 april 1961 – efter 333 år i djupet – då hade Sverige drabbats av Vasafeber. Journalister från hela världen var på plats i Stockholm och uppskattningsvis 100 miljoner TV-tittare följde den historiska bärgningen.

Nästa naturliga steg i Anders Franzéns dröm var att bli chef för Vasamuseet, men det politiska klimatet i 60-talets Sverige var inte gynnsamt. Dels saknade Franzén formella akademiska meriter, dels hade han en besvärande överklassbakgrund. Han blev iskallt bortkopplad från hela projektet – utan ekonomisk ersättning och utan officiellt erkännande – medan Sjöhistoriska museet ökade sin personalstyrka från ursprungliga 13 personer till 113 för att kunna ta hand om sin nya världsunika klenod.

När Sverige fick en borgerlig regering 1976 ville kulturminister Jan-Erik Wikström ge Franzén ett senkommet erkännande i form av en professur på Vasamuseet, men den dåvarande museichefen obstruerade skickligt med hjälp av facket och en snopen Wikström fick dra tillbaka sitt förslag. Av den tilltänkta professuren blev i stället en särskild tjänst i teknikhistoria på KTH, där Franzén senare även förlänades titeln teknologie hedersdoktor.

Sedan dröjde det till nästa borgerliga regering innan Anders Franzén slutligen 1992 tilldelades professors namn för sina utomordentliga insatser. Året därpå dog han, 75 år gammal.

/Peter Lindqvist