En norsk hjälte med stil

Fridtjof Nansen

Fridtjof Nansen (1861-1930) tillhör gruppen norska vetenskapliga hjältar, dvs norröna män med både hjärna, hjärta och muskler. Han var en framstående professor i zoologi och oceanografi och dessutom en dödsföraktande polarforskare.

År 1895 befann han sig i norra ishavet på skeppet Fram. Tanken var att den cirkulerande isen skulle föra fartyget till nordpolen, men när Nansen insåg att teorin inte fungerade i praktiken lämnade han helt sonika Fram tillsammans med kollegan Hjalmar Johansen för att i stället fortsätta resan med skidor och hundspann.

Även om de nu aldrig nådde fram till det geografiska slutmålet, kom de långt, längre norrut än någon före dem. Men den stora bragden är att de lyckades överleva i sexton månader i Arktis dödliga isvärld innan de slutligen räddades av en brittisk expedition sommaren 1896.

Att det här var män av en alldeles särskild kvalitet förstår man av följande detalj från deras legendariska äventyr: När Nansen delat sovsäck med Johansen i nio månader, då – först då – fann han det motiverat att lägga bort titlarna med sin reskamrat.

/Peter Lindqvist