Kund: Zander & Ingeström | Bransch: Pumpar för industrin | Projekt: Rollups