Kund: Zander & Ingeström | Bransch: Värme- och ångpannor | Projekt: Produktfolder