Språkliga myter: ordet ”lagom”

Även språket har sina faktoider, dvs vedertagna sanningar som alla känner till och kan bekräfta, men som egentligen inte är sanna.

Ordet lagom är ett bra exempel. Om det vet flertalet svenskar två saker: dels att det bara återfinns i svenskan, inte i något annat språk, och dels att det härrör från våra förfäders sedvänja att låta ölstopet gå laget runt, varför man inte drack mer än att det räckte till alla, dvs lagom.

Vad säger då språkvetenskapen om de här vedertagna sanningarna? Svar: Inget av påståendena har med verkligheten att göra. Ordet lagom finns i många språk (utan tänjda omskrivningar), och själva betydelsen kommer av det juridiska ordet lag; lagom betydde ursprungligen ‘enligt lagen’.

Med andra ord: Det är inte alltid som verkligheten överträffar dikten.

/Peter Lindqvist