Ordkunskap: felböjda ord

Det finns en grupp vanliga stavfel som man gör särskilt klokt i att försöka undvika, därför att man kan misstänka att de snarare beror på bristande ordkunskap än osäker stavning. Dessa fel är, så att säga, dubbelt försmädliga eftersom de röjer skribentens okunnighet på två områden. Här några värdefulla exempel.

öppenhjärtig skriver man, utan l. Man kan vara öppen och hjärtlig, men det finns alltså inget som heter ”öppenhjärtlig”.

omständlig med l, men omständighet utan l.

tygen, inte ”tygeln”, i uttrycket allt vad tygen håller (så mycket man orkar). Ordet tyg används här i den äldre betydelsen ’don, redskap’ (jfr: verktyg, nattygsbord).

nattduksbord eller nattygsbord – vilket är rätt? Det första är klart vanligast, men man kan också höra åsikten att endast det senare är korrekt svenska. Den språkliga sanningen är att båda orden är lika riktiga och båda används om bordet som står vid sängen.

hårdragen heter det, med ett d. Ordet har alltså inget med hård att göra, utan betydde ursprungligen att man drog någon i håret. I dag används ordet bildligt när vi pressar ett resonemang bortom dess rimliga innebörd.

kakofoni (störande oljud) skrivs ofta ”kakafoni”, vilket är språkligt fel eftersom det kommer av grekiska kakos som betyder ’dålig’. Nu är dock felet så vanligt förekommande att språkvården kapitulerat och godkänt den senare varianten som en alternativ stavning.

insättsnyckel eller insektsnyckel – vad heter det? Båda orden förekommer i tal och skrift, men båda är fel. Rätt svar är insexnyckel.

dra alla över en kam (behandla alla lika) heter det, inte över en ”kant”. Det senare är uttrycket är klockrent fel, vilket inte hindrar att missuppfattningen dominerar vid en sökning på nätet.

/Peter Lindqvist