Churchill skämtade inte i trappan

Esprit d’escalier är ett franskt lånord som inte har någon direkt motsvarighet på svenska. Det betyder ’skämtet i trappan’ och används om den försmädliga erfarenhet som de flesta av oss har upplevt, nämligen att man först efteråt (dvs i trappan) kommer på en dräpande svarsreplik.

Samtidigt finns det människor som alltid tycks hitta rätt ord i rätt ögonblick, till exempel Winston Churchill, Storbritanniens premiärminister under andra världskriget. Han fick Nobelpriset i litteratur 1953. Det var visserligen för hans böcker, inte för hans berömda slagfärdighet, men frågan är om det inte borde ha varit tvärtom. Döm själva. Här ett klassiskt exempel på konsten att verbalt avrätta en människa – inte ensam i trappan – utan ansikte mot ansikte.

Lady Astor, den första kvinnliga ledamoten i Brittiska underhuset, ska vid ett tillfälle ha sagt till Churchill: ”Winston, om jag var gift med dig skulle jag hälla gift i ditt kaffe”, varvid Chuchill lär ha replikerat: ”Nancy, om jag var gift med dig skulle jag dricka upp det kaffet.”

/Peter Lindqvist