Gudomlig marknadsföring

De flesta religioner håller sig med reliker, dvs lämningar efter heliga personer. Allra finast är en kroppsdel, men även föremål som den helige har vidrört smäller högt. Tidigt insåg kyrkans män relikernas reklamvärde. För ju finare relik, desto fler besökare i kyrkan med ty åtföljande växande inkomster.

I vår del av Europa avskaffades relikdyrkan i samband med reformationen, men i den katolska och ortodoxa världen har varje kyrka sett till att skaffa sig heliga ting laddade med magisk kraft.

Genom den här hanteringen skapades tidigt en marknad där behovet av magiska föremål vida översteg tillgången, vilket öppnade dörren för skrupelfria entreprenörer med ett obegränsat lager av ”garanterat äkta reliker”.

Det finns till exempel minst tio exemplar av Johannes Döparens kranium. Vilket av dem som är äkta är inte gott att veta. Däremot kan vi nog vara överens om att åtminstone nio av dem är falsarier. Bilden visar det exemplar som förvaras i katedralen i Amiens i norra Frankrike.

/Peter Lindqvist