Kund: Hydrostandard Mätteknik Nordic | Bransch: Mätare för vatten, fjärrvärme, el och gas | Projekt: Rollups