Kund: Helukabel | Bransch: Kablar | Projekt: A4-foldrar, särtryck av valda artiklar från det aktuella årets nyhetsbrev