Kund: FCT Sweden | Bransch: Bränslecellsteknologi | Projekt: Logotyp med grafiskt profilprogram
Kommentar: Loggans två cirklar symboliserar den tvåatomiga vätemolekylen, dvs drivmedlet i FCTs bränslecellsgeneratorer