Kund: Convatec | Bransch: Medicinteknik | Produkt: Kundtidning ConTact till alla berörda i stomibranschen, patienter och vårdpersonal