Poängen med reklam
Det är självklart viktigt vad man säger till sin målgrupp, men det är ännu viktigare hur man säger det. Få budskap säljer sig själva. Det kommer nästan alltid an på hur man formulerar sig i ord och bild. Och ju fler som torgför konkurrerande budskap, desto viktigare att vara den som bäst förmår fånga målgruppens uppmärksamhet och vinna dess förtroende. Eller annorlunda uttryckt: Kommunikation är ett fascinerande arbete.

Det här är Tulipanaros
Tulipanaros är en liten reklam- och kommunikationsbyrå i Täby, norr om Stockholm, som med lika delar lust och allvar hjälper sina kunder att formulera övertygande budskap i ord och bild. Från grafiska profilprogram via alla slags trycksaker till hemsidor, mässor och kampanjer. Det har vi gjort sedan starten 1994.

Det här är vår arbetsmetod
Flertalet av våra kunder finns inom business-to-business, men vi får också uppdrag inom konsumentreklam och samhällsinformation. Kunderna och branscherna varierar med andra ord, men vår arbetsmetod är alltid densamma. Först tar vi reda på vad reklamen ska säga (budskap), till vem (målgrupp) och varför (syfte). När de obligatoriska ABC-frågorna är besvarade, då – först då – är det dags att bli kreativ för att hitta en vinnande form åt innehållet. Att analysen föregår skapandet är absolut nödvändigt för att resultatet ska bli bra. Det är som när man sjunger: Det spelar ingen roll hur stark röst man har, om man inte kan melodin.

Bra reklam
Låt oss sammanfatta: Bra reklam är tydlig och har en kommunikativ hulling som fäster i målgruppens tanke eller känsla – beroende på budskap. För att lyckas med detta krävs en nykter analys och ett inspirerat skapande i lustfylld förening.