Svenska idiom

Svenska idiom

Idiom är uttryck eller talesätt som inte går att översätta bokstavligt till andra språk, för då blir resultatet nonsens. De flesta idiom använder vi utan tanke på vad vi egentligen säger, eftersom betydelsen överskuggar orden. Här några roliga exempel och deras förklarande ursprung.

Förväxlade ord

Förväxlade ord

Ord kan likna varandra till utseendet eller betydelsen, ibland så mycket att de förväxlas. Här följer några vanliga exempel, värda att lägga på minnet.

Språkliga myter: ordet ”lagom”

Språkliga myter: ordet ”lagom”

Även språket har sina faktoider, dvs vedertagna sanningar som alla känner till och kan bekräfta, men som egentligen inte är sanna. Ordet lagom är ett bra exempel. Om det vet flertalet svenskar två saker: dels att det bara återfinns i svenskan, inte i något annat språk, och dels att det härrör från våra förfäders sedvänja […]

Hur stavas Khadaffi?

Hur stavas Khadaffi?

Det arabiska alfabetet är lika vackert som obegripligt för västerländska ögon. Det skrivs och läses från höger till vänster och bygger på konsonanter, inte vokaler, vilket ställer till det när arabiska namn ska skrivas med latinska bokstäver. Det går alltså inte att översätta tecken för tecken, utan transkriptionen kräver att författaren ljudar (läs: gissar) vissa […]

Semikolon – ett missförstått tecken

Semikolon – ett missförstått tecken

Semikolon är förmodligen vårt språks mest missförstådda interpunktionstecken. Inte nog med att många skribenter använder det fel, dessutom har vi en växande skara unga språkbrukare som tror att tecknet är ett grafiskt museiföremål, som antingen självdog eller avskaffades långt tillbaka i förra århundradet. ”Semikolon”, kan man få höra ungdomar säga, ”det fick vi aldrig lära […]

Det paradoxala ironitecknet

Det paradoxala ironitecknet

Ironi betyder – enkelt uttryckt – att man säger motsatsen till vad man egentligen menar. Därför var det ganska välfunnet när den franske poeten Alcanter de Brahm i slutet på 1800-talet lanserade ett spegelvänt frågetecken som grafisk symbol för ironiska påståenden. Ironier är ju ett slags spegelvända budskap. Trots det fyndiga i förslaget slog tecknet […]

Om konsten att skriva lipogram

Om konsten att skriva lipogram

Det kan vara besvärligt nog att få till en vanlig brukstext, men om man ändå vill öka svårighetsgraden finns ett enkelt sätt: att skriva lipogram. Det är texter – långa eller korta – som utelämnar alla ord med en viss bokstav. Utmaningen är nu inte att bannlysa alfabetets marginella medlemmar såsom w, x eller z, […]

Churchill skämtade inte i trappan

Churchill skämtade inte i trappan

Esprit d’escalier är ett franskt lånord som inte har någon direkt motsvarighet på svenska. Det betyder ’skämtet i trappan’ och används om den försmädliga erfarenhet som de flesta av oss har upplevt, nämligen att man först efteråt (dvs i trappan) kommer på en dräpande svarsreplik. Samtidigt finns det människor som alltid tycks hitta rätt ord […]

Interrobang – en udda figur

Interrobang – en udda figur

År 1962 uppfann den amerikanske reklammannen Martin K Speckter ett nytt interpunktionstecken: interrobang. Det är ett kombinerat fråge- och utropstecken (se bilden) som just ska användas för att signalera den kombinerade känslan av fråga och utrop. Speckter menade att hans grafiska uppfinning fyllde ett reellt uttrycksbehov. Om nu fler skribenter delat hans åsikt skulle förmodligen […]