Swedish Tool-gruppen

Bransch: Verkstadsindustri

Produkt: Grafiskt profilprogram

Kommentar: Den grafiska symbolen är inte bara ett geometriskt pussel med cirklar och fyrkant i sobra färger. Det finns också en ambitiös tanke bakom det hela. Cirklarna representerar de tre begreppen lönsamhet, kunskap och trygghet; de är som synes organiskt förbundna med varandra och utgör tre olika sidor av samma sak. Fyrkanten i botten representerar de fyra hörn som ST-gruppens verksamhet vilar på: produkterna, leverantörerna, kunderna och den egna personalen.