Partyline

Kund: Partyline-gruppen, fest- och konferensarrangör

Kommentar: Partyline önskade en mera mogen och kultiverad framtoning, vilket förverkligades med hjälp av bl a nya företagspresentationer som bärs fram av konstverk från la belle époque.