ConvaTec

Kund: ConvaTec, medicintekniskt företag med sår- och stomivård som specialitet

Produkt: Nyhetsblad som ges ut på svenska, danska, norska och finska