BlueCollar

Bransch: Bemanningsföretag

Produkt: Grafiskt profilprogram

Kommentar: BlueCollar förmedlar okvalificerade korttidsjobb till universitetsstudenter, vilket förklarar den akademiskt ironiska profilbilden.