Ordglädjor #27: Svenska idiom

Posted by on Nov 17, 2014 in Månadsbrev, Språk | No Comments

Idiom är fasta uttryck eller talesätt som är specifika för respektive språk, till exempel det svenska hänga läpp. Eftersom idiomen är just språkspecifika översätts de till motsvarande uttryck på andra språk. En bokstavlig översättning resulterar i obegripligt nonsens.

De flesta idiom använder vi utan tanke på vad vi egentligen säger eftersom betydelsen överskuggar orden, och just därför kan det kan vara roligt att ta reda på hur en del av dem har uppstått.

Höstens första Ordglädjor (Tulipanaros månadsbrev om språk och argumentation) ägnas åt några välbekanta idiomatiska uttryck, bland andra saken är biff, ta sig en bläcka och ha häcken full, som här får sin förklaring.

Leave a Reply