Ordglädjor #24: Nya ord från 2013

Posted by on Jan 24, 2014 in Månadsbrev, Språk | No Comments

Språkrådet, Sveriges officiella språkvårdsorgan, noterar fortlöpande nya ord och uttryck. Dels har de egna ordspanare som skannar tidningar, TV och radio, och dels tar de emot tips från den intresserade allmänheten. Språkrådet har inte mandat att godkänna eller underkänna nya ord i svenskan (om nu någon trodde det till äventyrs). Nykomlingarna har ju redan etablerat sig, mer eller mindre, när de når fram till rådet, vars uppgift i stället är att bokföra, förklara och kanske kommentera.

Som ett led i det arbetet publiceras varje år en nyordslista med ett urval av alla förslag som nått Språkrådet under året. 2013 var inget undantag och ordvariationen var lika stor som den brukar vara. Några få av dessa nykomlingar, till exempel ”snippgympa” (vilket förklarar den tvetydiga bilden ovan), kommenteras i senaste utgåvan av Ordglädjor, Tulipanaros månadsbrev om språk och argumentation.

Leave a Reply