Europarådets tonstiga insikt

Posted by on Maj 10, 2011 in Politik, Vetenskap | No Comments

Europarådet bildades efter andra världskriget i det vällovliga syftet att främja fred och stabilitet i vår del av världen. Organisationen, som i dag omfattar alla Europas stater utom Vitryssland, har nyligen antagit en konvention som egendomligt nog förbigåtts med total tystnad i media, trots att den bygger på en revolutionerande vetenskaplig upptäckt.

Rådets kloka herrar och damer har nämligen lyssnat på vår tids upplysta genusteoretiker och därefter konstaterat att det inte finns några biologiska skillnader mellan män och kvinnor. Det som vanligt folk uppfattar som just biologiska skillnader (och ej sällan med en viss heterosexuell förtjusning) är egentligen bara ”sociala konstruktioner”, dvs inlärda roller och andra kulturella påfund, som ambitiösa politiker kan reformera genom kampanjer och lagstiftning. Den nya icke-biologiska definitionen av begreppet biologiskt kön blir självklart bindande för alla 47 medlemsstaterna.

Återigen påminns vi om Torvald Gahlins gamla maxim: Skillnaden mellan geniet och dumheten är att geniet har sin begränsning.

Leave a Reply