Vad vi gör

Annonser Annonser

En annons står och faller med sin faktiska förmåga att fånga och påverka målgruppen, oftast i ett brus av omgivande annonser. Därför måste annonsen våga skilja sig från mängden och gärna sticka ut hakan. Titta på exemplen i Tulipanaros portfolio.

E-handel E-handel

Vi använder WooCommerse när vi bygger webbshopar, eftersom det är det bästa verktyget inom e-handel, både för små och stora företag. WooCommerse är ett plugin i Wordpress, vilket praktiskt innebär att gränssnittet förblir detsamma med webbshoppen på plats.

Trycksaker Trycksaker

Allt från foldrar och broschyrer till affischer och rollups – alltid med en kommunikativ verkshöjd i text och bild som stimulerar tanke och känsla hos målgruppen och som laddar varumärket på rätt sätt.

Logotyper Logotyper

Formgivna firmanamn kommunicerar två budskap: Ett direkt: Vad företaget heter. Och ett indirekt: Hur företaget värderar sitt namn. Självklart bör även det andra budskapet överensstämma med företagets identitet.

Nyhetsbrev Nyhetsbrev

Det elektroniska nyhetsbrevet ger mycket reklam för pengarna. Brevet är visserligen ett flyktigt alster, men välskrivna artiklar kan med fördel även publiceras på sociala medier och erbjudas branschtidningar, vilket förmerar texternas reklameffekt.

Webben Webben

Hemsidor, sociala medier, sökords- och konverteringsoptimering m fl webbtjänster. Vi arbetar med de ledande programmen Wordpress och Joomla och har många års erfarenhet av att skapa/överföra och optimera företagskoncept till webben.

Från bloggen

Svenska idiom

Svenska idiom

Idiom är uttryck eller talesätt som inte går att översätta bokstavligt till andra språk, för då blir resultatet nonsens. De flesta idiom använder vi utan tanke på vad vi egentligen säger, eftersom betydelsen överskuggar orden. Här några roliga exempel och deras förklarande ursprung.

Förväxlade ord

Förväxlade ord

Ord kan likna varandra till utseendet eller betydelsen, ibland så mycket att de förväxlas. Här följer några vanliga exempel, värda att lägga på minnet.

Konsten att luras utan att ljuga

Konsten att luras utan att ljuga

Det är en enkel sak att lura någon utan att ljuga. Det går till på så sätt att man bara berättar en del av sanningen och låter denna del representera helheten. Metoden, som kallas tendentiöst faktaurval, fungerar därför att de flesta människor omedvetet kompletterar det ofullständiga budskapet genom att förutsätta att allt som är viktigt […]

Det välformulerade budskapet i ord och bild – det är
fortfarande kärnan i all framgångsrik reklam